Theeproductie

Thee is afkomstig van de plant Camelia. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in twee soorten: de Camelia Sinensis uit China en de Camelia assamica uit India. De Camelia plant groeit in een tropisch of subtropisch klimaat. De theeplantages liggen meestal op een helling. Bij thee geldt dat hoe hoger de plantage ligt, des te beter de kwaliteit van de thee zal zijn. Na een jaar of vier begint men met het oogsten van de thee. Dit gebeurt met de hand of machinaal. Enkel de jonge blaadjes worden geplukt. Handmatig plukken geeft het beste resultaat. De oogst kan gedurende het gehele jaar plaatsvinden. De beste kwaliteit wordt echter geplukt in de droge moessontijd. De thee afkomstig van de eerste pluk wordt ook wel first flush genoemd.


De meest bekende zwarte thee krijgt na de pluk een aantal behandelingen: 

  • Verflensen: de thee wordt uitgespreid en krijgt een dag de tijd om te verleppen.
  • Rollen: de theebladeren worden gerold tussen twee horizontaal draaiende vlakken. De theebladeren worden geperst en gekneusd. Hierbij komen stoffen vrij die voor het fermenteren nodig zijn.
  • Fermenteren: in een koele geventileerde ruimte wordt er warme, vochtige lucht door de thee heen geblazen. Dit is een belangrijk proces aangezien het fermentatieproces geur en smaak aan de thee afgeeft.
  • Verhitten: de thee wordt verhit tot 80 -90°C. De fermentatie stopt en de thee wordt ook ontsmet. Hierna is de thee zwart geworden.
  • Drogen: na het verhitten wordt de thee volledig gedroogd.
  • Sorteren: de blaadjes worden gesorteerd op grootte met behulp van verschillende zeven. Hierbij geldt dat de grote blaadjes van betere kwaliteit zijn dan de gebroken theeblaadjes.
  • Mengen en verpakken: de thee die in de winkel wordt gekocht, is eerst door de handen van theepakkers gegaan, die gespecialiseerde theeproevers in dienst hebben. Bij de theepakkers worden de melanges samengesteld. De belangrijkste reden daarvan is om tot een constante kwaliteit te komen, elk jaar opnieuw. Een melange kan uit vele tientallen soorten bestaan, die samen in een silo tot rust komen om op elkaar te kunnen inwerken. Daarna wordt de thee voor transport overgedaan in triplex kisten. Veelal gaat de thee naar Hamburg om vanuit daar verder geëxporteerd te worden.